Artikel

Pre-employment screening: tien onmisbare checks

Een background check ten behoeve van pre-employment screening gaat heel wat verder dan een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). In dit artikel lees je over de tien cruciale checks van een goede pre-employment screening, met als doel: het binnenhalen van gekwalificeerd en betrouwbaar personeel.

Als HR-professional wil je inzicht hebben in de mogelijkheden en eisen rondom het checken van jouw medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat je weet wat je wel en niet kunt vragen, onderzoeken en controleren. Een background check gaat verder dan een VOG, waarbij één check, het strafblad, relevant is. Bij een goede background screening, hebben we te maken met maar liefst tien checks. Welke dat zijn, inclusief een toelichting, lees je hier hieronder.

De tien checks van een goede pre-employment screening

1.

Verificatie van identiteit
Tijdens deze check bewijs je de identiteit van de kandidaat aan de hand van data. Zo maakt PESCHECK voor deze check gebruik van identiteitsdata van maar liefst 196 landen.

2.

Controle op vermelding van Internationale PEP- en Sanctielijsten
Op de PEP-lijsten staan politiek prominente personen. Op de sanctielijsten staan mensen die eerder betrokken zijn geweest bij ongewenste handel, witwassen of terrorisme. Voor deze check dien je dan ook verschillende databases te raadplegen.

3.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor Nederlandse ingezetene
Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag van de kandidaat geen bezwaar vormt voor de baan, stage of hobby. Hiervoor wordt gekeken of er een strafblad aanwezig is.

4.

Criminal Record / Letter of Conduct, international
Een criminal record geeft inzicht in het strafrechtelijk verleden van de kandidaat.

5.

Online aanwezigheid, Google check
Hier onderzoek je of de kandidaat online naar voren komt en/of gelinkt kan worden in verschillende bronnen aan bepaalde zoekwoorden. Er wordt gekeken in wereldwijde mediabronnen als kranten, tijdschriften, social media, web artikelen en zoekmachines of de kandidaat negatief wordt weergegeven.

6.

Data Check Nederland
Deze check geeft inzicht op het bezit van onroerend goed, huidige en vorige adressen en of er sprake is van Kamer van Koophandel inschrijvingen.

7.

Kwalificatie en Diploma Check
Tijdens deze check controleer en verifieer je dat de diploma’s of certificaten ook daadwerkelijk zijn behaald. Bij de Diploma Check wordt gecontroleerd op diploma’s van na 1 januari 1996 en welke digitaal zijn aangemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

8.

Rijbewijs Check Nederland
Dit betreft een controle of een rijbewijs geldig is.

9.

Credit check nationaal / internationaal
Met een credit check zorg je dat je informatie krijgt over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de kandidaat.

10.

Werk Referentie CV Check
Dit betreft een controle of de kandidaat bij het specifieke bedrijf heeft gewerkt en in de genoemde functie. Hier wordt ook onderzoek gedaan naar het functioneren.

Integriteitsverklaring en toestemmingsverklaring

Naast deze checks heb je te maken met nog twee andere belangrijke onderdelen: de integriteits- en toestemmingsverklaring. De integriteitsverklaring bestaat uit een aantal vragen met betrekking tot de integriteit van de kandidaat. De vragen worden door de betrokkene beantwoord en ondertekend. Dit maakt het een rechtsgeldig document. Daarnaast heb je te maken met een toestemmingsverklaring. Screening kan zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de kandidaat. Daarom is screening alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden (AVG) toegestaan. De kandidaat dient hiermee, middels deze verklaring, in te stemmen.

Deze informatie is onderdeel van onze praktische gids voor een effectief screeningsbeleid. Wil jij integere kandidaten aannemen of bestaand personeel screenen op misstanden en onwaarheden? Lees dan de hele gids en jij weet precies hoe jij dit als HR-professional aanvliegt. Geen zin om dit document in zijn geheel te lezen of heb je daarna nog vragen? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij jou op weg met het nemen van de juiste stappen.

Praktische gids voor een effectief screeningsbeleid

In deze gids vind je alles over het opstellen en inrichten van een effectief screeningsbeleid van kandidaten en medewerkers. Inclusief praktijktips, trends en een handige checklist.