Business

Een stap verder in veiligheid

Business

Screenen is een betrouwbare methode om te controleren of (toekomstige) medewerkers integer zijn en over de juiste kwalificaties voor hun functie beschikken. We bieden verschillende soorten screenings aan, zoals: pre-employment screening, in-employment screening, internationale screening, Wwft/CDD

Lees meer