De gevolgen van de gewijzigde Wwft

News

Per 10 januari 2020 heeft de Nederlandse overheid de Europese richtlijn AMLD5 doorgevoerd in de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft). Deze wijzigingen hebben weer gevolgen voor uw Know-your-Client-beleid (KYC) en de CDD die u of uw klanten verplicht moeten uitvoeren.

De implementatie van de AMLD5

De implementatie van AMLD5 in de Europese Unie, in het Engels de fifth Anti-Money Laundering directive. Deze vijfde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843) betreft een update van de voorgaande vierde richtlijn. De richtlijn heeft hoofdzakelijk het doel om bedrijfseigendom en -activiteiten in de EU transparanter te maken. In de Nederlandse wet is de AMLD4 doorgevoerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Per 10 januari 2020 is in ons land de AMLD5 van kracht in de vorm van een wetswijziging van de Wwft.

Waarom de AMLD5?

De Europese Unie heeft de AMLD5 om verschillende redenen in het leven geroepen. Eén van de belangrijkere motieven om de wijziging op te stellen is de opkomst van technologische diensten die steeds vaker als alternatieve financiële systemen worden gebruikt (bijvoorbeeld digitale valuta (crypto)). Deze digitale valuta brengen een zekere mate van anonimiteit met zich mee, waar het criminele circuit maar al te graag gebruik van maakt. Deze opkomende technologische diensten vielen buiten de reikwijdte van de AMLD4. Daarnaast zag de EU een nauwere verwevenheid van de georganiseerde misdaad ontstaan die onder meer onze technologische vooruitgang met zich meebrengt. Ook een aspect waarbij bleek dat de AMLD4 onvoldoende kon bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

Gevolgen van de wijzigingen

De gevolgen van de wijzigingen zijn divers en complex. Zo biedt de veranderde wet een uitbreiding van de samenwerking tussen (Europese) toezichthouders om zo een efficiëntere informatiedeling mogelijk te maken. Regels omtrent screenings zijn verder flink aangescherpt. Maar wat betekent dat voor u als financieel professional in de praktijk? We zetten hieronder enkele belangrijke gevolgen op een rij.

Bijvoorbeeld: financiële informatie-uitwisseling

Banken en financiële instellingen hebben dankzij de wijziging de mogelijkheid om financiële informatie binnen de EU op te vragen, te analyseren of te verspreiden. Ze krijgen een betere toegang tot gecentraliseerde bankrekeningregisters en registers van betaalrekeningen – naast een gecentraliseerd eigendomsregister.

Bijvoorbeeld: UBO kiezen en wijzigingen van het Know-your-Client-beleid (KYC-beleid)

Rondom het identificeren van de UBO zijn specifieke richtlijnen opgesteld waar u nu aan moet voldoen, zoals het in kaart brengen waarom de betreffende keuze is gemaakt. Verder moet een cliëntonderzoek niet alleen meer plaatsvinden voor nieuwe cliënten, maar ook voor bestaande.

Bij complexe transacties die ongebruikelijk groot zijn, een ongebruikelijk patroon hebben of die geen duidelijk economisch of legitiem doel dienen, moet bovendien de frequentie en aard van het monitoren van de gehele relatie met deze cliënt worden aangepast. Lees ook de Memorie van Toelichting voor verdere details.

Waarom PESCHECK®?

PESCHECK® kan u helpen met de juiste tools waarmee u direct kunt inspelen op deze veranderingen en (weer) kunt voldoen aan de wet- en regelgeving. De oplossing helpt u met het vormgeven van uw KYC-beleid op bancair niveau. Eenvoud, juiste workflow, onderzoek en samenwerking heeft geresulteerd in een naadloos gestroomlijnd proces voor client-onboarding of reboarding. Meer weten? Lees meer over onze diensten op het gebied van Wwft, KYC/AML, customer due dilligence of neem een try out https://kyc.pescheck.io/.