Pre Employment Screening Organization Example

 • TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN SCREENING
  U heeft uw profielnummer voor deze screening van uw organisatie ontvangen.
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
  Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • Upload documenten

 • Drop files here or
  Toevoegen foto/scan ID-kaart (voorkant en achterkant) Of kopie van de eerste bladzijde van het paspoort. Geen rijbewijs.
 • Drop files here or
  Met behulp van uw curriculum vitae kunnen wij uw arbeidsverleden verifiëren.
 • Ondertekening

 • ‘Betrokkene’: geeft aan PESCHECK® uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen en verwerken van onderstaande persoonsgegevens, voor zover de (toekomstige) werkgever, het uitzend- of detacheringsbureau of andere arbeidsintermediair, of de vereniging waarvan Betrokkene lidmaatschap wil verkrijgen (‘Opdrachtgever’) heeft aangegeven dat screening van onderstaande persoonsgegevens deel uitmaakt van de screening van Betrokkene:
  • Gegevens afkomstig van C.V. en van verificatie van uitsluitend de opgegeven opleidingsinstituten, ex-werkgevers en referenten;
  • Gegevens afkomstig van (verificatie van) Identiteitsdocument;
  • Gegevens omtrent de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Gegevens omtrent financiële status;
  • Gegevens afkomstig van de Eigen Verklaring Integriteit: waaronder strafrechtelijke persoonsgegevens omtrent verwikkeling of veroordeling in een strafrechtelijke procedure ter zake van enig misdrijf of economisch delict;
  • Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen; en
  • Gegevens omtrent aanvullende documenten.


  PESCHECK® verwerkt deze persoonsgegevens met het doel een screeningsrapport op te leveren aan Betrokkene en Opdrachtgever. Voor meer informatie over de wijze waarop PESCHECK® persoonsgegevens verwerkt, zie ook de Privacy Policy.

  Door ondertekening van deze toestemmingsverklaring:
  • geeft Betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming aan PESCHECK® voor het verwerken van de bovenstaande (strafrechtelijke) persoonsgegevens en gaat akkoord met de algemene voorwaarden;
  • stemt Betrokkene ermee in dat een kopie van deze toestemmingsverklaring wordt verstrekt aan opgegeven referenten ten behoeve van de verificatie van werk- en opleidingsgeschiedenis; en
  • stemt Betrokkene ermee in dat het screeningsrapport met bevindingen tegelijkertijd wordt opgeleverd aan Opdrachtgever.
 • Date Format: DD dash MM dash YYYY