vragen over onze diensten?

Veelgestelde vragen van werknemers

Heb je vragen over onze diensten als werknemer? Bekijk de onderstaande lijst met veelgestelde vragen.
Wij helpen je graag met het vinden van je antwoord.

Vragen van werknemers/kandidaten over screenings

Wat is screenen?

Screenen houdt in dat je werkgever informatie over je opvraagt om te bepalen of je aan de (wettelijke) voorwaarden voor je functie voldoet. Welke controles uitgevoerd worden, hangt dan ook van je functie af. Voorbeelden van veelvoorkomende controles zijn: de CV-check, ID-check, werkgeverscheck en de diploma-check.

LEVERT een SCREENING MIJ OOK IETS OP?

Absoluut! Niet alleen voor je werkgever, maar ook voor jou is een screening heel waardevol. Hiermee laat je namelijk zien dat je integer, transparant en gekwalificeerd bent. Die toegevoegde waarde heb je mooi op papier. Dat biedt interessante gespreksstof voor sollicitatie- en functioneringsgesprekken.

ZIJN ORGANISATIES TOEGESTAAN OM TE SCREENEN?

Ja. Voor sommige functieniveaus en sectoren is deze vorm van controle verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg en de financiële sector. Toch laten veel organisaties ook screenings uitvoeren als dit niet verplicht is. Dit doen zij om risico’s, als imago- of financiële schade, te voorkomen.

HOE WERKT EEN SCREENING?

wat is een voorbeeld van een screening?

Als het om screenings gaat, vereisen sommige functies meer diepgaand onderzoek dan andere. Hoe hoger het niveau van de functie, hoe groter het risico, en dus hoe grondiger de screening. Een werknemer met een middelhoge risicopositie in de Consumentendiensten sector heeft bijvoorbeeld het volgende checks nodig:

ID Check;
VOG;
Diploma Check;
Werkervaring Check;
Integriteitsverklaring;

hoe zit het eindrapport eruit?

Het rapport bestaat uit zes pagina’s, waarop alleen feitelijke informatie wordt weergegeven. Op de eerste pagina (zie rechts) vindt je een overzicht van het gehele screening. Op de volgende vijf pagina’s vindt je toelichtingen op de uitgevoerde checks. Voor meer informatie over onze eindrapporten, neem contact met ons op.

KAN IK HET EINDRAPPORT INZIEN?

Vanzelfsprekend! Zodra we alle resultaten verwerkt hebben, krijg je het eindrapport toegestuurd. Je (toekomstige) werkgever ontvangt precies hetzelfde rapport. Hierin staan geen oordelen, enkel feiten. Het is aan de werkgever om de resultaten te interpreteren.

HOE LANG DUURT EEN SCREENING?

Dat is afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek. Sommige screenings zijn geautomatiseerd en leveren snel resultaat op. Maar het kan ook zijn dat het onderzoek vereist dat we telefonisch contact opnemen met je vorige werkgevers. Dan duurt het onderzoek iets langer. Gemiddeld duren screenings tussen de 2-5 werkdagen.

kan ik voor mijzelf een screening aanvragen?

Zeker weten! Wil je graag aan klanten of je (toekomstige) werkgever laten zien dat jij gekwalificeerd en integer bent? Vraag dan hier je screening aan en zie onder een beeld van het proces.

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS?

Wij vinden privacy heel belangrijk. Daarom verwerken we je gegevens op hetzelfde veiligheidsniveau als toonaangevende banken en overheidsinstellingen. En vragen we je om alleen gegevens te delen die noodzakelijk zijn voor je functie. Deze data bewaren zo kort mogelijk, tot het doel van de screening bereikt is. Dit is maximaal 60 dagen. Hierna worden je gegevens automatisch verwijderd.

Hoe gaan jullie om met dataveiligheid?

Wij zijn een officiële background screeningsorganisatie gelicenseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met POB : 1551. Wij behandelen je gegevens in overeenstemming met de laatste AVG-regelgevingen – zie hier onze privacy policy. Gegevens worden ook berekend en verwerkt via externe partijen met een hoog veiligheidsniveau, zoals Cloudflare, Amazon Web Services (AWS), en Mitek.

Het antwoord nog niet gevonden dat je zocht?

Disclaimer

De hier ter beschikking gestelde middelen zijn uitsluitend bestemd voor onderwijsdoeleinden en vormen geen juridisch advies. Als je vragen hebt over je screening of over een bepaald dossier, adviseren wij je een juridisch adviseur te raadplegen.