EEN STAP VERDER IN VEILIGHEID

In-Employment Screening

Naast een Pre-Employment Screening kiezen veel organisaties ook voor In-Employment Screening: het screenen van bestaande medewerkers. Dit is een eenmalige of periodieke controle die de integriteit en kwaliteit van de organisatie waarborgt.

Zien hoe het werkt?

Eenmalige In-Employment Screening

Deze vorm van In-Employment screenen wordt veel toegepast door bedrijven, die een kwaliteitsslag van de interne organisatie willen maken. Ook wordt deze check gebruikt om de persoonsgegevens van medewerkers die overstappen naar een nieuwe functie te controleren.

Periodieke In-Employment Screening

Organisaties, waarin compliance tot de kwaliteitswensen behoort, kiezen er vaak voor om hun personeel periodiek te laten screenen. In sommige sectoren is dit zelfs een vereiste. Met deze doorlopende controle verzekeren organisaties zichzelf, en hun klanten, dat hun personeel altijd over geldige certificering beschikt.

Al meer dan 950 organisaties zorgen met
PESCHECK® voor betrouwbare relaties

Snel

Binnen 2* werkdagen heb je de resultaten van de screening binnen.

Betrouwbaar

Wij zijn aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Veilig

Wij downloaden gegevens niet en rapporteren alleen het minimaal noodzakelijke.

Internationaal

Ook internationale bronnen worden in de screening meegenomen.

Aanleidingen voor In-Employment screenings

  • Interne functiewisselingen
  • Toenemende wet- en regelgeving
  • Organisatiewijziging
  • Meerjaarlijkse controle
  • Kwaliteitseisen
  • Maatschappelijke ontwikkelingen

Voorbeelden van In-Employment screenings

  • VOG Check
  • EDR Credit Check
  • Integriteitsverklaring
  • Certificaten met een geldigheidsduur

Transparant tegen medewerkers

Als medewerker kan het best even schrikken zijn, als je werkgever een screening aanvraagt. Je doet al jarenlang hard je best en functioneert goed. Waarom dan dit onderzoek? Als werkgever is het daarom belangrijk om transparant te zijn over de aanleiding en eventuele gevolgen van de screening. Wij helpen je daarbij.

Privacy kandidaat gewaarborgd

Na toestemming van de kandidaat voeren we de gewenste onderzoeken uit. Hierbij houden wij ons strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen de noodzakelijke informatie wordt gerapporteerd.

→Lees meer over privacy