EEN STAP VERDER IN VEILIGHEID

Employment Screening

Het geheim van succesvolle organisaties? Allemaal hebben zij betrouwbaar en gekwalificeerd personeel in dienst. De juiste mensen op de juiste plek is dan ook dé voorwaarde voor een succesvolle bedrijfsvoering. Wij helpen je hierbij met pre-employment en in-employment screening.

Zo werkt het screenen van personnel

Je maakt een gratis account aan. Via het dashboard selecteer je de benodigde checks voor de te controleren medewerker. De medewerker ontvangt een digitale uitnodiging naar een beveiligde landingspagina. Hier vult hij of zij de noodzakelijke gegevens in, nadat de medewerker zijn of haar toestemming voor deelname gegeven heeft. Hierbij houden wij ons strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als alle resultaten compleet zijn, ontvangen jullie allebei een helder eindrapport met de resultaten. Hierin staat geen oordeel, enkel feiten. De conclusies trek je zelf of in samenspraak met de medewerker.

Transparante controles

Met behulp van enkele transparante checks worden de gegevens van de (potentiële) medewerker gecontroleerd. Hiermee wordt bevestigd of hij of zij over de juiste kwalificaties voor de functie beschikt. Voorbeelden van deze checks zijn:

CV-check
– Werkgeverscheck
– Diploma-check
– ID-check

Checks op maat

Voor de ene functie kan een identiteits- en een CV-check voldoende zijn. Bij functies waarin betrouwbaarheid, integriteit en onberispelijk gedrag een belangrijke rol spelen is diepgaander onderzoek nodig.

We helpen je graag om voor elke functiegroep de noodzakelijke checks te definiëren.

AL MEER DAN 950 ORGANISATIES ZORGEN MET PESCHECK® VOOR BETROUWBARE RELATIES BINNEN DE ORGANISATIE

Soorten Screening

Pre-Employment Screening

Screening van potentiële medewerkers

Bevestig dat jouw toekomstige medewerker over de benodigde kwalificaties beschikt voor de beoogde baan.

In-Employment Screening

Screening van huidige medewerkers

Toon met deze routinecontrole aan dat je medewerkers nog steeds aan de kwaliteitseisen van je organisatie voldoen.

Internationale Screening

Screening van internationale sollicitanten

Betrouwbare controle voor wie internationaal personeel in dienst wil nemen of heeft.